SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNGKHÁI  QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ TRƯỜNG

- Bảo Đài là một xã miền núi của huyện Lục Nam:

- Dân số: 9656 người; với 2.307 hộ, có 5 dân tộc ( Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Thái).

- Diện tích đất tự nhiên: 1.204,74 ha

- Diện tích đất nông nghiệp trồng lúa: 586 ha;

- Tỷ lệ hộ nghèo trong xã 11,96%

Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mĩ, các thế hệ con em nhân dân xã Bảo Đài đã lên đường nhập ngũ tham gia cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho tổ quốc, trong số đó một số đã anh dũng hi sinh, nhiều người còn mang thương tích trên thân thể, nhân dân xã Bảo Đài được tặng danh hiệu xã anh hùng trong thời kỳ kháng chiến.

Trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước, Bảo Đài cũng là đơn vị đi đầu trong xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vững phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa được phát triển. Bảo Đài cũng là một miền quê văn hiến giàu truyền thống hiếu học. Sự nghiệp giáo dục được Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, xã đã thành lập Hội khuyến học thời gian đầu của huyện. Hiện nay 11 thôn trong xã đều có chi Hội khuyến học với tổng 693 hội viên, toàn xã có 12 dòng họ khuyến học. Hoạt động khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên với nội dung phong phú và có tác dụng rất lớn trong việc khuyến khích động viên con em chăm ngoan, học giỏi.

Về quy mô giáo dục trên địa bàn xã có 3 trường học, 1 trường THCS , 01 trường tiểu học và 01 trường mầm non.

* Trường Mầm non: đạt chuẩn năm 2005, luôn được công nhận trường tiên tiến cấp tỉnh từ năm 2005 đến nay.

* Trường Tiểu học: đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 năm 2006, luôn được công nhận trường tiên tiến cấp huyện.

Trường THCS Bảo Đài tiền thân là trường cấp 2 Bảo Đài được thành lập năm 1963. Sau thời gian sáp nhập trường cấp 1 Bảo Đài và cấp 2 Bảo Đài thành trường PTCS Bảo Đài, đến tháng 9 năm 1992 theo Quyết định của UBND huyện Lục Nam tách trường PTCS Bảo Đài thành trường Tiểu học Bảo Đài và trường THCS Bảo Đài.

Hơn 17 năm qua, kể từ ngày 03 tháng 9 năm 1992 UBND huyện Lục Nam ký quyết định tách trường PTCS Bảo Đài thành trường THCS và tiểu học Bảo Đài, nhà trường từng bước  phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Được sự quan tõm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và phụ huynh học sinh cơ sở vật chất nhà trường ngày càng hoàn thiện tạo mụi trường tốt nhất cho hoạt động dạy và học của thày và trò. Bằng sự nỗ lực của thày và trò nhà trường năm học 2008 – 2009 trường đạt danh hiệu tập thể trường tiên tiến cấp huyện. Các năm gần đây nhà trường đều đạt cơ quan văn hoá cấp huyện, năm 2008 đạt cơ quan văn hoá cấp tỉnh.

          Năm 2009 được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhân dân trong xã xây dựng mới 8 phòng học kiên cố cao tầng, xây mới văn phòng nhà trường, tu bổ các phòng học cấp 4 chuyển thành phòng học bộ môn, thực hành thí nghiệm, cùng với sự nỗ lực thày và trò nhà trường; ngày 22 tháng 12 năm 2009 trường được đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010.